.

Gospodarstwo Rolno-Pszczelarskie

        Gospodarstwo Rolno-Pszczelarskie mistrza pszczelarza Wiesława Dudka w Gralewie, niedaleko Gorzowa Wlkp., korzysta z wyjątkowych, naturalnych pożytków jakie mogą znaleźć pszczoły na nieskażonych przemysłem i intensywną produkcją rolniczą terenach położonych w dolinie i starorzeczu Noteci.
        Dzięki tym warunkom miody wielokwiatowe produkowane przez Wiesława Dudka, przede wszystkim łąkowy i leśny, zdobywają nagrody na konkursach, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Gospodarstwo od wielu lat aktywnie promuje wyroby lubuskie, czego dowodem jest wpisanie, już w 2007 roku, „Miodu wielokwiatowego łąkowego z Doliny Noteci” na „Listę Produktów Tradycyjnych” prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gospodarstwo Rolno-Pszczelarskie
Gralewo 100 A
66-431 Santok
PL
Numer telefonu: 
48 95 731 6483

Dojazd

Parking samochodowy
Dojazd PKS

Miód wielokwiatowy łakowy z Doliny Noteci