.

O projekcie

Projekt Lubuski Szlak Wina i Miodu  ma na celu promocję wpływającą na pozytywny wizerunek województwa lubuskiego i Polski w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz udostępnienie szerokiej grupie turystów polskich oraz zagranicznych informacji na temat sztandarowego produktu turystycznego województwa lubuskiego, jedynego tego rodzaju w Polsce. Dzięki realizacji zadania powstał pierwszy, profesjonalny portal internetowy szlaku www.szlakwinaimiodu.pl, pieczęcie turystyczne miejsc na szlaku, turystyczne kartki pocztowe szlaku oraz fotostandy z grafiką szlaku z przygotowanym otworem na twarz umożliwiającym zrobienie pamiątkowych zdjęć turystom odwiedzającym Szlak Wina i Miodu. Dzięki planowanym działaniom promocyjnym produkt będzie bardziej komplementarny i na stałe zagości w polskiej przestrzeni turystycznej, jako markowy produkt turystyczny.

Ponadto zorganizowana  została podróż studyjna dla dziennikarzy, którego celem była promocja województwa poprzez  Szlak Wina i Miodu w regionie LUBUSKIM.  Podjęte działania promocyjne pomogą w ugruntowaniu pozycji szlaku, jako oferty skierowanej dla turysty w każdym wieku. Swoje miejsca na szlaku mogą odnaleźć zarówno wielopokoleniowe rodziny, pasjonaci enoturystyki , ekoturystyki jak i osoby w wieku emerytalnym. Dzięki promocji szlaku wykreowane zostaną wartościowe propozycje zagospodarowania wolnego czasu, uwypuklające zachowania prorodzinne, aktywizujące różne środowiska.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności regionu lubuskiego.